logo
 
Các phòng phục vụ Thứ 2 - Thứ 6 
(Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật & Ngày lễ)
 Phòng Đọc: 7g30 - 18g00 
 Phòng Tra cứu tư liệu số: 7g30 - 16g30

1 1 2 3 4 5 6 7 8

DANH SÁCH LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II BẢO VỆ NĂM 2018 (đợt 1)

DANH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC & BÁC SĨ NỘI TRÚ BẢO VỆ NĂM 2018 (đợt 1)

SÁCH MỚI QUÝ I - 2019

DANH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SĨ & BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2017

Thông báo tặng sách tại Phòng Tra cứu tư liệu số Thư viện

Một trong những nội dung hợp tác quan trọng là Khoa Y học gia đình Trường ĐH Liège sẽ hỗ trợ chuyên môn nhằm giúp Phòng khám Bác sĩ gia đình Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
Giới thiệu sách
Top