logo

NGÀY HỘI SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Thư cảm ơn các Quý Thầy Cô, Quý Khoa, Quý Bộ môn
Phiếu khảo sát nhu cầu bạn đọc tại Thư viện

DANH SÁCH LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2019

DANH SÁCH LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II BẢO VỆ NĂM 2019

Danh sách tài liệu mới tháng 02 năm 2020

Thư cảm ơn các Quý Thầy Cô, Quý Bộ môn và các Cựu Sinh viên.

Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

DANH SÁCH LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II BẢO VỆ NĂM 2018 (đợt 1)

DANH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC & BÁC SĨ NỘI TRÚ BẢO VỆ NĂM 2018 (đợt 1)

Top